Use Firefox browser for better browsing experience.

ShareThis

Saturday, August 12, 2023

10 Rason Kung Bakit Hindi ka Pumapasa sa Civil Service Exam

 


  1. Kakulangan sa Paghahanda: Kung hindi sapat ang oras na inilaan mo sa pag-aaral at pagsusuri sa mga paksa na itinakda para sa eksamen, maaaring magresulta ito sa hindi magandang marka.

  2. Kulang sa Kaalaman: Kung wala kang malalim na pang-unawa sa mga paksa at mga temang itinatampok sa eksamen, mas mahirap para sa iyo ang mga tanong.

  3. Hindi Maayos na Pamamahala ng Oras: Ang eksamen ay may limitadong oras, at kung hindi mo maayos na nagagamit ang oras mo sa loob ng pagsusulit, maaaring hindi mo matapos lahat ng mga tanong.

  4. Anxiety sa Pagsusulit: Ang pagkakaroon ng nerbiyos o anxiety habang nasa eksamen ay maaaring makasira sa iyong kakayahan na mag-isip nang malinaw at mag-perform ng maayos.

  5. Maling Pagkaunawa sa mga Tagubilin: Ang hindi tamang pagkaunawa sa mga tagubilin para sa bawat bahagi ng eksamen ay maaaring magdulot ng pagkakamali o maling pag-intindi sa mga tanong.

  6. Hindi Kabisado ang Format: Kung hindi ka sanay sa format ng eksamen (halimbawa: multiple-choice, sanaysay, o mga espesyal na uri ng tanong), maaring maapektohan ang iyong performance.

  7. Kulang sa Pagsasanay: Ang hindi pagkuha ng mga pagsasanay na magpapa-familiarize sa iyo sa uri ng mga tanong at sa pressure ng oras ay malaking kahinaan.

  8. Pababaya sa Ilang Bahagi: Ang sobrang focus sa isang aspeto ng eksamen at pagpapabaya sa iba pang mahahalagang bahagi nito ay maaaring magresulta sa hindi balanseng mga resulta.

  9. Distractions: Mga personal o paligid na mga factor sa panahon ng eksamen, tulad ng ingay, di-komportableng kapaligiran, o mga problema sa kalusugan, ay maaaring maka-abala sa iyong konsentrasyon.

  10. Pagiging Sobrang Kumpiyansa: Ang pag-aakala na sapat na ang iyong kaalaman nang walang malalim na paghahanda ay maaaring magdulot ng pagmamaliit sa kalidad ng eksamen.

Mahalaga na mag-aral at magbigay-pansin sa mga aspetong ito para mapataas ang iyong tsansa sa tagumpay sa mga susunod na Civil Service Exam.

 
Themes by Bonard Alfin | Education - Top Blogs Philippines l MSA