Use Firefox browser for better browsing experience.

ShareThis

Saturday, April 6, 2013

Mga Kawikaan

PANUTO: Piliin ang salitang kasing-kahulugan.
1. Nag-alsa balutan ang katulong sa bahay dahil sa kalupitan ng kanyang amo.
   
   
   
   
2. Hindi totoo ang kanyang katapangan sapagkat bahag ang buntot niya sa harap ng paghihirap.
   
   
   
   
3. Dahil sa paulit-paulit na pagsisinungaling, basa ang papel niya sa karamihan.
   
   
   
   
4. Kumukulo ang dugo ng ina ni Robin sa kanya sapagkat hindi siya nag-aral nang mabuti.
   
   
   
   
5. Di-mahapayang gatang ang pagpapalitan ng kuru-kuro ng mga mambabatas.
   
   
   
   
6. Noong panahon ng pananakop ng Kastila, ang mga Pilipino ay hawak sa tainga ng mga ito.
   
   
   
   
7. Mabulaklak ang landas ng taong masikap.
   
   
   
   
8. Maliit ang sisidlan ni Mhon kaya iniiwasan siyang biruin.
   
   
   
   
9. Mahilig kasing magbasa kahit sa madilim si Tina kaya siya ay nagmamatang-manok.
   
   
   
   
10. Kung minsan, inggit ang nagiging dahilan sa pagsasaulian ng kandila.
    
    
    
    
11. Pabalat-bunga lang pala ang pagiging bukas-palad niya; may pulitikal pala itong kadahilanan kaya siya mapagbigay.
    
    
    
    
12. Tiklop-tuhod ang akusado na siya ay patawarin ng biktima.
    
    
    
    
13. Ni ayaw man lang humarap sa tao ang talo-saling na si Eula.
    
    
    
    
14. Di dapat tularan ang mga taong walang kusang-palo.
    
    
    
    
15. Hindi tama ang ika’y walang lingon-likod. Dapat ay suklian ang kabutihan ng iba sa iyo.
    
    
    
    
16. Makapigil-hininga ang pelikulang Muro Ami.
    
    
    
    
17. Halang ang kaluluwa ng taong gumagawa ng karumal-dumal na krimen.
    
    
    
    
18. Di-maliparan ng uwak ang lupain ng mga Aquino sa Tarlac.
    
    
    
    
19. Makunat pa sa patola si Lola Rosa kaya uugud-ugod na.
    
    
    
    
20. Nilubugan ng araw ang mga taong nasalanta ng bagyo ang mga tirahan.
    
    
    
    
21. Hindi mo matatagpuan sa kanilang bahay si Cecile, palibhasa ay may puyo sa talampakan.
    
    
    
    
22. Binata na si JB kaya siya ay naniningalang-pugad na.
    
    
    
    
23. Malimit na may kabanggaan si Malou sa opisina dahil maanghang ang kanyang dila.
    
    
    
    
24. Di napaunlakan ni Ana ang imbitasyong manood sila ng sine sapagkat butas ang kanyang bulsa.
    
    
    
    
25. Si Karl ay nagtataingang-kawali. Animo’y wala siyang naririnig kahit tinatawag na.
    
    
    
    
Click the "Check Your Answers" button below to see your score.

 
Themes by Bonard Alfin | Education - Top Blogs Philippines l MSA