Use Firefox browser for better browsing experience.

ShareThis

Friday, December 13, 2013

Kasalungat CSC Exam Reviewer

Kasalungat is the Filipino version of Antonyms civil service reviewer. Try this reviewer to be familiar with some of the words that might appear in the Career Service Examination.
Panuto: Piliin ang salitang kasalungat ang kahulugan sa salitang nakapahilig.
1. Ang pag-iibigan nina Florante at Laura ay matimyas.
   
   
   
   
2. Dinidiligan ng pataba ang halaman upang ito’y yumabong.
   
   
   
   
3. Namamasyal siya sa parke upang mapawi ang lumbay.
   
   
   
   
4. Hinintay naming ang pagdaong ng Super Ferry upang salubungin si Ate.
   
   
   
   
5. Palasak na ang paggamit ng kompyuter.
   
   
   
   
6. Nabaghan siya ng dumating ang kanyang amang dalawang taong naghanap-buhay sa ibang bansa.
   
   
   
   
7. Huwag mong ugaliin ang umalipusta ng iyong kapwa.
   
   
   
   
8. Pahapay na ang mga maliliit na kumpanya dahil sa pagbagsak ng ekonomiya.
   
   
   
   
9. Makapal at magalas ang palad ng mga mason at karpintero.
   
   
   
   
10. Masalimuot man ang buhay natin, di tayo dapat mawalan ng pag-asa.
    
    
    
    
11. Sinaplutan man lang sana nila ang sanggol bago ito ginamit sa paglilimos.
    
    
    
    
12. Hindi dapat pagkatiwalaan ang mga taong taksil na mabait lamang kung kaharap mo.
    
    
    
    
13. Tila walang kapaguran ang mabungalngal na bibig ni Lina.
    
    
    
    
14. Napakakupad ng takbo ng karitela kung ikukumpara sa traysikel at dyip.
    
    
    
    
15. Patuloy na magdarahop ang taong tamad.
    
    
    
    
16. Mahirap pakinggan ang sinasabi ng taong garil.
    
    
    
    
17. Kumain ka ng masustansiyang pagkain nang hindi maging hawas.
    
    
    
    
18. Ang labis na pagiging hidhid ay nakakasama rin lalo pa’t hindi ka marunong magbigay sa nangangailangan.
    
    
    
    
19. Hungkag ang bigasan dahil nasira ng bagyo ang mga palay.
    
    
    
    
20. Ang mga bulaklak ng orkidya ay naluoy sa tindi ng init.
    
    
    
    
21. Totoo bang walang latoy ang pagkain sa ospital?
    
    
    
    
22. Hindi linubayan ng mga manunulat ang pagtatanong sa panauhing pandangal.
    
    
    
    
23. Ang mga tirahan ng mayayaman ay maagwat sa isa’t isa.
    
    
    
    
24. Maantak ang sugat kapag napatakan ng kalamansi.
    
    
    
    
25. Tunay na mabalasik ang leon at ang tigre.
    
    
    
    
Click the "Check Your Answers" button below to see your score.

 
Themes by Bonard Alfin | Education - Top Blogs Philippines l MSA