Use Firefox browser for better browsing experience.

ShareThis

Monday, December 9, 2013

Kasing-Kahulugan CSC Reviewer

Panuto: Piliin ang salitang-kahulugan ng salitang nakapahilig.
1. Nauulinigan ang pag-uusap ng grupo dahil sa lakas ng tinig nila.
   
   
   
   
2. Karapatan ng bawat batang Pilipino ang magkaroon ng pamilyang mag-aaruga sa kanya.
   
   
   
   
3. Nagugulumihan si Rochelle kung anong kurso ang kanyang kukunin sa kolehiyo.
   
   
   
   
4. Tigib na ng pasahero ang dyip nang ito ay umalis.
   
   
   
   
5. Hindi na nakapagpigil ang kaawa-awang katulong kaya ibinulalas ang sama ng loob sa mapang-aping amo.
   
   
   
   
6. Iminungkahi ang pagbabawal magtapon ng basura sa di-wastong lugar.
   
   
   
   
7. Madalas silang mapaaway dahil sa kanilang kapalaluan.
   
   
   
   
8. Pakiramdam niya ay labis-labis ang kanyang suliranin kung kaya siya ay maligalig.
   
   
   
   
9. Maalwan lamang ang nararapat na dalahin ng isang bata.
   
   
   
   
10. Sa palihan nagagawa ang mga itak, espada at iba pang yari sa bakal.
    
    
    
    
11. Hindi mo dapat gawing katuwaan ang pagkutya sa kapwa.
    
    
    
    
12. Ang pag-eensayo ng banda ay nakabubulahaw.
    
    
    
    
13. Dapat kang magkamal ng salapi sa mabuting paraan lamang.
    
    
    
    
14. Ilan taon ding siniil ng mga dayuhan ang mga Pilipino.
    
    
    
    
15. Ang anumang alitan ay di dapat hayaang magtagal.
    
    
    
    
16. Laganap ang krisis kaya tayo ay dapat magtipid.
    
    
    
    
17. Madaling nababalino sa lihis na gawain ang mga kabataang laki sa lansangan.
    
    
    
    
18. Maraming himutok ang mga manggagawa laban sa kanilang kumpanya gaya ng di pagtaas ng kanilang sahod.
    
    
    
    
19. Walang minimithi ang iyong magulangkung di ang mabigyan ka ng magandang kinabukasan.
    
    
    
    
20. Iwasang sumugba sa alanganin.
    
    
    
    
21. Huwag mong pukawin ang batang nahihimlay.
    
    
    
    
22. Hindi ka dapat magmaktol kung ika’y napagsasabihan.
    
    
    
    
23. Tuwing Marso, ang puno ng mangga ay namumutiktik sa bunga.
    
    
    
    
24. Kumipot ang Maynila sa dami ng taong naninirahan dito.
    
    
    
    
25. Patang-pata siya nang marating ang tuktok ng bundok Apo.
    
    
    
    
Click the "Check Your Answers" button below to see your score.

 
Themes by Bonard Alfin | Education - Top Blogs Philippines l MSA